Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Третий курс