Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Проректор по учебной работе

 

Эдгар Алексанян

Проректор по учебной работе