Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Անձնակազմի կառավարման եվ ընդհանուր բաժին

Անահիտ Ռաֆիկի  Հովհաննիսյան

Անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժնի պետ

 

Բաժնի նպատակները և խնդիրներն են՝

 

 

Հեռ.՝ 010 22-89-34

Էլ.փոստ՝  anahit.hovhannisyan@paara.am