Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Հետադարձ կապ

ՀՀ,  ք. Երևան – 0028,  Կիևյան 8
Հեռ.` Ռեկտորի ընդունարան`374 10 269259, 

Ընդունող հանձնաժողով՝ 374 10 229737

Պրոռեկտոր ուսումնական աշխատանքների գծով` 374 10 228962,

 Տնտեսական գործունեության և ենթակառուցվածքների սպասարկման   վարչություն` 374 10 228962,

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման վարչություն` 374 10 228975,

        Միջազգային համագործակցության և զարգացման կենտրոն՝ 374 10 228942

        Անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժին՝ 374 10 228934

Գիտական գործունեության բաժին` 374 10 229737,

Ֆինանսատնտեսական և հաշվապահական հաշվառման բաժին՝ 374 10 222620,

Լրացուցիչ  կրթության վարչություն` 374 10 277515,

Ֆաքս՝ 374 10 228942
Էլ. փոստ՝  info@paara.am

 

Հետադարձ կապ