Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Տեսանյութեր

Առաջին և առայժմ միակ հեռավար մագիստրոսական կրթական ծրագիրը ՀՀ-ում

Անդրադառնում ենք Կառավարման ակադեմիայում հեռավար ուսուցման կազմակերպման առանձնահատկություններին, առցանց դասախոսությունների առավելություններին և շատ այլ հետաքրքիր մանրամասների:

ՄԵՆՔ ՔԱՅԼՈՒՄ ԵՆՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՀԱՄԸՆԹԱՑ

Կրթության ոլորտում կատարված ներդրումն ամենակարևորն է

Օրակարգի անդրադարձը ֆրանսահայ բարերարի կողմից Կառավարման ակադեմիայի մագիստրանտներին կրթաթոշակ տրամադրելու մասին:

«Առցանց ուսուցման հնարավորությունները Հայաստանի պետական բուհերում»