Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ռեկտորատ

Խաչատուր Ղազեյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Էդգար Ալեքսանյան

 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Գայանե Հարությունյան ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  գիտական   աշխատանքների և արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
Խաչատուր Բեզիրջյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտորի խորհրդական, կենսաբանական գիտությունների  թեկնածու

Արամ Աբովյան ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտորի իրավական հարցերով խորհրդական

 

Թերեզա Խեչոյան  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի միջազգային համագործակցության և զարգացման կենտրոնի ղեկավար
Գայանե Հովհաննիսյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար

Գոռ Չատինյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման վարչության պետ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Գորիուն Ադամյան ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի տնտեսական գործունեության և ենթակառուցվածքների սպասարկման վարչության պետ , տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
 Ագապի Մանուկյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ֆինանսատնտեսական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ,  գլխավոր հաշվապահ

 Անահիտ Հովհաննիսյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժնի պետ