Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գիտական աշխատանքների եվ արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր

ԳԱՅԱՆԵ ԷՐՆԻԿԻ ՀԱՐՈւԹՅՈւՆՅԱՆ

տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

       

         

ԿՐԹՈԻԹՅՈԻՆ                             

 2003-2007 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ասպի­րան­տուրա՝ միջազգային տնտեսագիտություն մասնա­գիտությամբ
 2000-2002 թթ.  Մագիստրոսի աստիճան, Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա՝ միջազգային տնտեսագիտություն մասնա­գիտությամբ (գերազանցության դիպլոմ)
 1996-2000 թթ.  Բակալավրի աստիճան, Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագի­տության ֆակուլտետ, տնտեսագետի որակավորում (գերազանցության դիպլոմ)         
 1985-1995 թթ.  Հրազդանի թիվ 13 միջն դպրոց (ոսկե մեդալ)
 ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ԵՎ ԿՈՉՈՒՄ    
 2015 թ. ՀՀ ԲՈՀ -ի կողմից շնորհվել է տնտեսագիտության դոցենտի գիտական կոչում (Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան)
 2009 թ. ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից շնորհվել է տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան (Ը․00.06-Միջազգային տնտեսագիտություն մասնագիտացմամբ)
 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ    
2022 թ.-ի սեպտեմբեր 1-ից                                           ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական   աշխատանքների և արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր
 2022 թ.-ի հունիսի 1-ից

2022 թ.-ի օգոստոսի 31

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտորի խորհրդական
 2018 թ.-ի մայիս 14-ից մինչ օրս  ՀՀ պաշտպանության նախարարության պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի ռազմավարական խաղերի և մոդելավորման խմբի պետ, ապա գիտնական-վերլուծաբան (համատեղությամբ)
 2018 թ.-ի ապրիլի 15-ից           2019 թ.-ի մայիսի 29 Խաչատուր Աբովյանի անվ․ հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
 2014-2021 թթ. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագի­տության ինստիտուտի գիտաշխատող (համատեղությամբ), ավագ գիտաշխատող, Արտաքին տնտեսական կապեր բաժնի վարիչ, թեմայի ղեկավար
 2010-2016 թթ․ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի (ներկայում՝ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի) ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի ասիստենտ, ապա դոցենտ
 2004-2009 թթ․ Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի դասախոս (Միջազգային տնտեսագիտություն, Համաշխարհային տնտեսության տեսություն առարկաներ)

 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ                      
 2021-2023 թթ․ (ընթացիկ) ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի Գիտական և գիտատեխ­նիկական գործունեության պայմանագրային (թեմա­տիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Արհեստական բանակա­նություն և ապագա պատերազմներ. կողմնորոշիչներ հայկական ռազմարդյունաբերության զարգացման համար» թեմայի կատարման համար (թեմայի ղեկավար)
 
 2019 թ․ ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի «Հասարակական            գիտություններ» բնագավառի «Տնտեսագիտություն և   գործարարություն» մասնագիտության թեմատիկ-ոլորտային     գիտական թեմաների մրցութային դրամաշնորհ՝ «Հայկական ռազմաարդյունաբերության զարգացման հիմնախնդիրը տնտե­սութ­յան մոբիլիզացիոն հնարավորությունների ընդլայնման դիտանկյունից» թեմայի կատարման համար (թեմայի ղեկավար)
 2018թ․ ՀՀ պետական բյուջեից գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսա­վորման մրցութային դրամաշնորհ «Ռազմաարդյունաբե­րության նորարարական զարգացման հնարավորությունները Հայաստանում» թեմայի կատարման համար (թեմայի ղեկավար)
   

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ  

Ռուսերեն                                   Уровень компетентного владения (C1)

Անգլերեն                                   Upper-intermediate (B2)

Ֆրանսերեն                               Avancé (B1)

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈԻՄՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆ  

Հեղինակ է 3 մենագրության, 5 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի, 2 կոլեկտիվ մենագ­րության և շուրջ 50 գիտա­կան հոդվածների (այդ թվում նաև՝ արտասահմանում, գիտաչափական շտեմարաններում ընդգրկված պարբերականներում)։ Մասնակցել է ավելի, քան 20 տեղական և  միջազգային հեղինակավոր գիտաժողովների, կլոր սեղան-քննարկումների, սեմինարների և վեբինարների:  

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

 

Ռազմական տնտեսության և ռազմարդյունաբերության զարգացում, պետության ռազմատնտեսական անվտանգություն, պաշտպանական ռեսուրսների կառավարում, հանրային կառավարման ոլորտում թվայնացման գործընթացներ, արհեստական բանականություն և ժամանակակից սպառազինություններ, սպառազինությունների համաշխարհային շուկա, միջազգային ռազմատնտեսական հարաբերություններ։

 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՎՈՂ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ  

 

Ռազմատնտեսական անվտանգության գնահատման մեթոդաբանություն, պլանավորման-ծրագրավորման-բյուջետավորման համակարգը պաշտպանական ոլորտում, արհեստական բանականությունը ռազմական ոլորտում, գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն

 

ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  

 

ՀՀ պաշտպանության նախարարության «Պաշտպանական ազգային  հետազոտական համալսարանի գիտակրթական գործունեությանն աջակցող» հիմնադրամի (հիմնադիր՝ ՀՀ կառավարություն)  գործադիր տնօրեն (հասարակական հիմունքներով)

 

Էլ-փոստ․ harutyunyan.gayanne@mail.ru

harutyunyan.gayane@paara.am

Հեռ․ (Բջջ․) 093-85-24-50, 095-45-24-50