Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Տեսանյութեր

Կառավարման ակադեմիան 20 տարեկան է

Կրթական նոր մակարդակ` հանրային ու պետական ծառայողների համար

«Անձը և պաշտոնը». ձեռնարկ մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի մասնագետների համար