Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գիտական քարտուղար

 Սոնա Պողոսյան

 Ակադեմիայի գիտական քարտուղար,

հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական քարտուղարը ռեկտորի աշխատակազմի անդամ է: Գիտական քարտուղարն ի պաշտոնե գիտական խորհրդի անդամ է:

 Գիտական քարտուղարը՝

 

Գիտական քարտուղարը գիտական խորհրդի նախագահի հանձնարարությամբ պատրաստում է զեկույց գիտական խորհրդի տարբեր որոշումների կատարման ընթացքի կամ արդյունքների մասին:

Գիտական քարտուղարը գիտական խորհրդի նիստում ներկայացնում է գիտական կոչումների շնորհման համար ներկայացված թեկնածուների փաստաթղթերը: