Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գիտական գործունեության բաժին

 

Սոնա Պողոսյան 

Ակադեմիայի գիտական գործունեության բաժնի պետ,

            գիտական քարտուղար, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

 

 

Բաժնի նպատակներն ու խնդիրները.

Գիտական գործունեության բաժինը համակարգում է ասպիրանտների, հայցորդների և դոկտորանտների հետ տարվող աշխատանքները, կազմակերպում նրանց ուսումնական գործընթացը: Պատրաստում է գիտամանկավարժական կադրեր իրավագիտական, տնտեսագիտական, քաղաքագիտական, հոգեբանական գիտությունների գծով:

բաժնի գործառույթները՝

էլ. փոստ` gitutyun@paara.am, sona.poghosyan@paara.am

Հեռ.` 010 22-97-37