Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ռեկտորի աշխատակազմ

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՌԵԿՏՈՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

 

Իրավական հարցերով խորհրդական՝ Արամ Աբովյան

Էլ. փոստ՝ abovyan.aram@paara.am

 

Խորհրդական՝ Խաչատուր Բեզիրջյան

Էլ. փոստ՝ bezirjyan@paara.am

 

Գործավար՝ Լիլիթ Այդինովա 

Էլ. փոստ`lilit.aydinova@paara.am