Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Переподготовка гражданских служащих