Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Քաղաքացիական ծառայողների կոմպետենցիաների վերաբերյալ վերապատրաստում

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան 2022 թվականին իրականացնելու է քաղաքացիական ծառայողների կոմպետենցիաների վերաբերյալ վերապատրաստում առկա և հեռավար ուսուցման ձևաչափերով։

 

Առկա ձևաչափով վերապատրաստման ծրագրերն են՝

 

 1. Որոշումների կայացում
 2. Բարեվարքություն
 3. Կոնֆլիկտների կառավարում
 4. Ելույթների նախապատրաստում և կազմակերպում
 5. Աշխատակազմի կառավարում
 6. Ծրագրերի կառավարում
 7. Բանակցությունների վարում
 8. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և հեռահաղորդակցություն
 9. Ֆինանսների և ռեսուրսների կառավարում

 

Հեռավար ձևաչափով վերապատրաստման ծրագրերն են՝

 

 1. Խնդրի լուծում
 2. Հաշվետվությունների մշակում
 3. Տեղեկատվության հավաքագրում, վերլուծություն
 4. Բողոքների բավարարում
 5. Ժամանակի կառավարում
 6. Փաստաթղթերի նախապատրաստում