Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական ծառայողների վերապատրաստում

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան 2022 թվականի ապրիլի 25-29-ն իրականացրել է  ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական ծառայողների վերապատրաստում՝ «Կառավարչական հմտություններ և պետական ծառայություն» ծրագրով (խումբ 1)։

2-րդ խմբի վերապատրաստումը նախատեսվում է իրականացնել 2022 թ. 4-րդ եռամսյակում։