Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ վերապատրաստում

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան 2022 թվականին իրականացնելու է քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական վերապատրաստում

 

 

Մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ վերապատրաստման ծրագրերն են.

 

 1. ՀՀ Սահմանադրություն
 2. Աշխատանքային օրենսդրություն
 3. Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրություն
 4. Հանրային ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրություն
 5. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
 6. Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն
 7. Ֆինանսաբյուջետային քաղաքականություն
 8. Փաստաթղթաշրջանառություն (գործավարություն, արխիվային գործ)
 9. Գնումների գործընթացի կազմակերպում
 10. Իրավական ակտերի մշակման առանձնահատկություններ
 11. Վարչարարության հիմունքներ և վարչական վարույթ
 12. Անվտանգային քաղաքականության արդի հիմնախնդիրներ (տեղեկատվական անվտանգություն)
 13. Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառում
 14. Տեսչական համակարգի բարեփոխումներ