Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

Սամվել  Աղումյան

Տնտեսական բաժնի պետ

 

Տնտեսական բաժինը Ակադեմիայի կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն իրականացնում է Ակադեմիայի և դրա կառուցվածքային բոլոր ստորաբաժանումների տնտեսական սպասարկման աշխատանքները:

Տնտեսական բաժնի նպատակները և խնդիրները.

 

Էլ. փոստ՝   samvel.aghumyan@paara.am