Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման եվ զարգացման բաժին


Ալբերտ Ռոբերտի Գալստյան

Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժնի պետ


Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ` Ակադեմիա) տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժինը Ակադեմիայի կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը Ակադեմիայի կանոնադրությամբ սահմանված գործառույթներ է իրականացնում Ակադեմիայի գործունեության տեղեկատվական ապահովման ուղղությամբ:

Բաժնի նպատակներն ու խնդիրները.


Էլ.փոստ`albert.galstyan@paara.am,info1@paara.am