Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման վարչություն

 

Գոռ Գագիկի Չատինյան

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման վարչության պետ

 

 

Վարչության նպատակներն ու խնդիրները

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման վարչության հիմնական գործառույթը ուսումնական գործընթացի կազմակերպումն ու վերահսկումն է, մագիստրատուրայի ուսումնական պլանների ու առարկայական ծրագրերի մշակման գործընթացի կազմակերպումը և կատարման վերահսկումը: Մասնակցում է Ակադեմիայի ամբիոնների ուսումնամեթոդական աշխատանքների կազմակերպման գործընթացին: Վերահսկում է մագիստրատուրայի դասատախտակների, քննական գրաֆիկների կազմումը, քննաշրջանների և մարման շրջանների աշխատանքների կազմակերպումը, մագիստրանտների ավարտական փաստաթղթերի նախա­պատրաստու­մը և հաշվառումը, պետական քննական հանձնաժողովների աշխատանքների կազմակերպումը, քննաշրջանների հաշվետվությունների կազմումը, մագիստրանտների վերականգնումների, տեղափոխությունների հետ կապված առարկայական տարբերությունների գրաֆիկների կազմումը:

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման վարչության կազմում գործում են մագիստրատուրայի և պրակտիկայի բաժինները:

 

Հեռ.`010  22-89-75

Էլ.փոստ`  gor.chatinyan@paara.am