Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Institutional Accreditation Self-Assessment Form

INSTITUTIONAL ACCREDITATION SELF-ASSESSMENT FORM