Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Strategic Plan