Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գրադարանում առկա գրքեր

ՀՀ ՊԿԱ-ի գրադարանի գրքերի ցուցակ