Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նոր գրքեր

2022 թվականին ստացած գրքերի ցուցակ

 
  1. Մարգարյան ՄՄ, Մարգարյան ՄԳ, Նիկողոսյան ԼԳ , «Գունավոր հեղափոխություն»․ տեսություն և տեխնոլոգիաներ, Երևան․ «Պետ․ ծառ․» 2021, 342 էջ
  2. Թովմասյան Գ Ռ, Զբոսաշրջությունը Հայաստանում․ ներկա վիճակը և զարգացման հնարավորությունները։ Մենագրություն/ Եր․։ Հեղ․ հրատ․, 2022, 177 էջ
  3. Հակոբյան Լ, Վարագյան Լ, Ասատրյան Ա, «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքի փոփոխությունների քաղաքական-իրավական նշանակությունը։- Եր․, Հայրապետ  հրատ․, 2021։ -304 էջ
  4. Հարությունյան Հ., Հանրային կառավարման համակարգի զարգացման ժամանակակից միտումները. տեսություն և պրակտիկա- Եր․։ «Լիմուշ» հրատ., 2021. - 132 էջ
  5. Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում (2020թ.), գիրք 13/ խմբ. Վ. Շահբազյանի - Եր.։ Ասողիկ, 2021.- 148 էջ
  6. խմբ՝ Լ Ճաղարյան, Ս Մեսոպյան, Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և ազատական բարեփոխումները, Եր․, Անտարես, 2020թ․, 272 էջ
  7. խմբ՝ Լ Ճաղարյան, Ս Մեսոպյան, Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և ազատական բարեփոխումները։ Մաս 2, Եր., Անտարես, 2021թ․, 268 էջ
  8. Գևորգյան Թ, Եդիգարյան Վ, Ռազմավարական պետական կառավարման ուրվագծեր, Եր․։ «Գիտություն», 2016թ․, 216 էջ
  9. Ալթունյան Կ, Ապակենտրոնացման տեսություն և տեղական ինքնակառավարում (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Եր․։ ԵՊՀ հրատ․, 2021թ․, 160 էջ
  10. Մովսիսյան Լ, Հայերեն-ադրբեջաներեն զրուցարան, Եր․, 2022թ․, 64 էջ
  11. Ստեփանյան Ս, Դավթյան Դ, Բազկամարդը, Եր․, 2022թ․, 204 էջ
  12. Արմենը։ Լրատվական նյութեր, հոդվածներ, հարցազրույցներ, հուշեր, կարծիքներ, նամակներ, բանաստեղծություններ, Եր․։ Տիգրան Մեծ, 2018թ․, 168 էջ
  13. Independence of the Republic of Armenia and Liberal Reforms, Yerevan, 2021, 360
  14. Mickaelian A. M, Byurakan Astrophysical Observatory - 75 years of outstanding achievements, Yerevan: 2021, 464p.
  15. Ժան-Ֆրանսուա Լիոտար, Հետարդիական կացություն/ Հեթանոսական դասեր/ Պատատասխան հարցին, թե ինչ է հետարդիությունը, Եր․ 2022թ․, 344 էջ
  16. Ներգրավված քաղաքացի։ Ուսանողի ձեռնարկ, Եր․ 2022, 90 էջ
  17. Խմբ՝ Բարոուզ Գրիր, Ներգրավված քաղաքացի։ Համալսարանական դասընթացի դասագիրք, Եր․ 2022, 299 էջ
  18. Գալչյան Ռ, Հայ քարտեզագրության պատմությունը մինչև 1918 թվականը, Եր․ 2017թ․, 168 էջ
  19. Գյուլբենկյան Գ․, Անդրկովկասը և Ապշերոնյան թերակղզին․ Ճամփորդական հուշեր, Եր․ 2022 թ․, 248 էջ
  20. Катышева Л., Матвеев Н., Презентация инвестора, М. 2021 г., 120 с.
  21. Доббин Ф., Формирование промышленной политики: Соединенные Штаты, Великобритания и Франция в период становления железнодорожной отрасли, М. 2013 г., 368 с.
  22. Benjamin C. Fortna, Learning to Read in the Late Ottoman Empire and the Early Turkish Republic, 2012, 247 p.
  23. Hannah Arendt, On Revolution, 2016, 343p.
  24. Michel Mazzaoui, Safavid Iran and Her Neighbors, 2003, 209 p.
  25. Abrahamian Ervand, A History of Modern Iran, 2014, 228 p.
  26. Պետրոսյան Տ., Գահերի խաղը․ ինչպես հաղթել շախմատում, Եր․ 2019թ․, 384 էջ
  27. Թոյնբի Ա Ջ, Հասու լինել պատմությանը։ Ժողովածու, Եր․ 2013թ․, 608էջ
  28. Ասատրյան Հ, Վտանգ և ինքնապաշտպանություն, Եր․ 2020թ․, 264 էջ
  29. Ֆերգյուսոն Նիլ, Հրապարակն ու աշտարակը։ Ցանցերն ու իշխանությունը մասոններից մինչև Ֆեյսբուք, Եր․ 2020թ․, 640 էջ
  30. Զարեան Կոստան, Անցորդը և իր ճամբան։ Համայնավէպ, Եր․ 2020թ․, 628 էջ
  1. Գրիգորյան Ա., Բոբոխյան Ա., Օպերացիա «Զոդ»․ Ինչպես Հայաստանը 1919-ին պահեց Սոթքի բնագիծը, Եր․ 2022թ․, 404 էջ
  2. Բադիու Ալան, Դարը, Եր․ 2021թ․, 304 էջ
  3. Հակոբեան Թ., Հայեացք Արարատէն․ Հայերը և Թուրքերը, Անթիլիաս 2012, 515 էջ
  4. Ժան-Ժակ Ռուսո, Հասարակական դաշինքի մասին կամ քաղաքական իրավունքի սկզբունքները, Եր․ 2022թ․, 52 էջ
  5. Մաքիավելի Նիկոլո, Տիրակալը, Եր․ 2019թ․, 120 էջ
  6. Հասրաթյան Ս., Պաշտպանության բանակի հրթիռահրետանային և հակաօդային պաշտպանության զորքերը ղարաբաղյան պատերազմի գլխավոր ռազմագործողություններում, Ստեփանակերտ 2009, 144 էջ
  1. Խմբ՝ Հարությունյան Մ, Արցախի և Զանգեզուրի հայ ազգաբնակության զինված ինքնապաշտպանության պատմությունից, Շուշի 2021, 246 էջ
  2. Հայկական սովետական հանրագիտարան, Հատոր 1-12, Եր․ 1974
  3. ред. Н.А. Рубакина, Сочинения Герберта Спенсера, СПб․ 1899г., 128с.
  4. Плутарх, О монархии, демократии и олигархии, М. 2017г., 160с.
  1. David Harvey, Seventeen Contradictions and the End of Capitalism, 2015, 338p.
  2. David Barsamian, Power Systems, 2014, 211p.
  3. Steven Levitsky, Daniel Ziblatt, How Democracies die, 2019, 312p.
  4. Vanessa Holburn, How to be an activist, 2020, 207p.
   

2023 թվականին ստացած գրքերի ցուցակ

 
  1. Հակոբյան Լ, Սողոմոնյան Ա, Ռաֆայելյան Վ, Ժողովրդավարությունը և ընտրությունները․ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը ՀՀ-ում, Եր․ 2022թ․, 272 էջ
  2. խմբ՝ Մանասերյան Թ, Արարատյան Ալյանս։ Համաժողովի ելույթների ժողովածու, Եր․ 2022թ., 155 էջ
  3. խմբ՝ Շահբազյան Վ, Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում(2021թ․), գիրք 14, Եր․ 2022, 156 էջ
  4. Խմբ՝ Շահբազյան Վ, Տեղական ինքնակառավարման տարեկան ինդեքս (ՏԻՏԻ), Հայաստան (2021թ․), գիրք 6, Եր․ 2022, 46 էջ
                                                                                                                                              

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի և Լիտվայի «Միկոլաս Ռոմերիս» համալսարանի գործընկերությունը տարիների պատմություն ունի։ Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում…