Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ԴԻՄՈՒՄ - ՀԱՅՏԻ ԼՐԱՑՈՒՄ

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԵՐՆ ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ԵՆ ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՎ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅՈՒՄ