Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Մյուս կրթական ծրագրերը մշակման փուլում են…

 

«Հանրային կառավարում» 
կրթական ծրագիր   

  «Պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» 
կրթական ծրագիր 
 

 

Հեռավար ուսուցում

Հեռավար ուսուցման «Գործարար վարչարարություն (կառավարում՝ MBA)» կրթական ծրագիր

 

 

 

Երեկոյան ուսուցում

 «Գործարար վարչարարություն (կառավարում՝ MBA
 կրթական ծրագիր

 

 Երեկոյան ուսուցում

«Մարդկային ռեսուրսների կառավարում»
կրթական ծրագիր

 Երեկոյան ուսուցում

«Հանրային ֆինանսների կառավարում»
կրթական ծրագիր

 

«Իրավագիտություն» կրթական ծրագիր

  «Քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն» կրթական ծրագիր

 «Գլոբալ կառավարում և տարածաշրջանային կառավարում» կրթական ծրագիր

 «Կառավարման հոգեբանություն» կրթական ծրագիր