Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ