Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ռազմավարական ծրագիր