Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ

Դասընթացի նկարագիրը

Հաշվապահական հաշվառումը ցանկացած կազմակերպության կարևորագույն բաղկացուցիչներից մեկն է, որն ապահովում է կազմակերպության գործունեության արդյունավետությունը: Այս դասընթացը հնարավորություն կտա սկսնակ հաշվապահներին ձեռք բերելու հիմնարար գիտելիքներ հաշվապահական հաշվառման վերաբերյալ, զարգացնելու դրանք և զբաղվելու հաշվապահական հաշվառմամբ:

 

Դասընթացի հիմնական թեմաները

 • Հաշվապահական հաշվառման տեսության հիմունքները
 • Հաշվապահական հաշվեկշիռ
 • Հաշվապահական հաշիվներ և հաշվային պլան
 • Ֆինանսական հաշվետվության տարրեր. ճանաչում և չափում, ակտիվների և պարտավորությունների դասակարգում
 • Արտադրություն
 • Դրամական միջոցներ
 • Դեբիտորական պարտքեր և տրված կանխավճարներ
 • Կրեդիտորական պարտքեր և ստացված կանխավճարներ. գնումների գծով պարտքեր
 • Վարկերի և փոխառությունների հաշվառում
 • Աշխատավարձ
 • Հարկեր, հարկային ռեժիմներ, այլընտրանքային վճարներ, պետական տուրքեր, տեղական տուրքեր և վճարներ
 • Արտարժույթով գործարքների հաշվառում
 • Սեփական կապիտալ
 • Եկամուտների և ծախսերի դասակարգում
 • Գործառնական եկամուտներ և ծախսեր
 • Ոչ գործառնական եկամուտներ և ծախսեր

 

Դասընթացի տևողությունը՝ 32 ժամ

Դասընթացի արժեքը՝ 45.000 ՀՀ դրամ

Կորպորատիվ փաթեթի արժեքը (15-25 մասնակից)՝ 550.000 ՀՀ դրամ

Դասընթացի ավարտին տրվում է վկայական

Դասընթացին  մասնակցելու համար  կարող եք գրանցվել այստեղ

Լրացուցիչ  տեղեկությունների  համար  զանգահարել՝ (010) 27 75 15, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ակադեմիայի լրացուցիչ կրթության վարչություն՝  Հայկուհի Դավթյան, Հասմիկ Նավասարդյան, Անուշ Հողմրցյան: