Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գրանցում

Վճարման կարգ

«ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ

 

Հ/Հ 900018005646

ՀՎՀՀ 00035088

Նպատակի դաշտում նշել մասնակցի անունը, ազգանունը, հայրանունը, «Թեմատիկ վերապատրաստում»