Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Հաշվետվություններ

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի 2011 թվականի աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի 2012 թվականի առաջին եռամսյակի աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի 2012 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի 2013 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի 2014 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի 2015 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի 2016 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի 2017 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի 2018 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն
«Միջազգային կրկնակի դիպլոմի ծրագրեր «Էլեկտրոնային հանրային կառավարում» և «Էլեկտրոնային բիզնեսի կառավարում» մասնագիտություններով» ծրագրի շրջանակներում 2014թ. սեպտեմբեր - 2014թ. դեկտեմբեր կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ հաշվետվություն
«ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող «Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ» ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն
«ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող «Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ» ծրագրի շրջանակներում խորհրդատուների հետ կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն
«ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող «Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ» ծրագրի շրջանակներում անցկացրած «ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ» մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվություն
«ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող «Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ» ծրագրի շրջանակներում անցկացրած տպագրական աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթի վերաբերյալ
«ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող «Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ» ծրագրի շրջանակներում անցկացրած համակարգչային սարքավորումների մրցույթի վերաբերյալ
«ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող «Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ» ծրագրի շրջանակներում անցկացրած «ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ (ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ) ՈԻՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳԾՈՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ»-Ի մրցույթի վերաբերյալ
«ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող «Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ» ծրագրի շրջանակներում անցկացրած «Սեմինարների ընթացքում ընդմիջումների կազմակերպման ծառայությունների» ձեռքբերման մրցույթի վերաբերյալ
«ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող «Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ» ծրագրի շրջանակներում կնքված էքսպոյի տարածքի վարձակալության պայմանագիր
«ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող «Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ» ծրագրի շրջանակներում կնքված նույնականացման ծրագրի պայմանագիր
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի 2019 թվականի աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի 2020 թվականի աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի 2021 թվականի աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի կարիքների համար տպագրական աշխատանքների կատարման պայմանագիր
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիրNՀՀՊԿԱ-ԳՀԱՊՁԲ-22/1-3
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիրNՀՀՊԿԱ-ԳՀԱՊՁԲ-22/1-2
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիրNՀՀՊԿԱ-ԳՀԱՊՁԲ-22/1-1
 Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիրNՀՀՊԿԱ-ԳՀԱՊՁԲ-22/2-1
  Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիրNՀՀՊԿԱ-ԳՀԱՊԲՁ22/2-2
 Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիրNՀՀՊԿԱ-ԳՀԱՊԲՁ22/2-3
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի 2022 թվականի աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն
             

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի և Լիտվայի «Միկոլաս Ռոմերիս» համալսարանի գործընկերությունը տարիների պատմություն ունի։ Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում…