Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կառավարում

2022-2023 ուս.տարվա առարկայական հարցաշարեր

 
1.  «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» առարկայի հարցաշար Ա. Մաքսուդյան
2.  «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» առարկայի հարցաշար Ս. Բեզիրջյան
3.  «Մարքեթինգի կառավարում» առարկայի հարցաշար
4.  «Կառավարման արդի հիմնախնդիրները»առարկայի հարցաշար 
5.  «Հանրային կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
6.   «Մակրոտնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
7.    «Գործարար հաղորդակցություններ և բանակցություններ» առարկայի հարցաշար
 8.  «Տվյալների վերլուծություն և հետազոտությունների մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար
 9.  «Կորպորատիվ ֆինանսներ» առարկայի հարցաշար
10.   «Կառավարչական տնտեսագիտություն» առարկայի հարցաշար
   
   
    
   
 

2021-2022 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր (2-րդ կուրսի մագիստրանտների համար)

 
1.   «Արտակարգ իրավիճակների ճգնաժամային կառավարում» առարկայի  հարցաշար
2.  «Համայնքների զարգացման ծրագրեր եվ հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
3.  «Նորամուծությունների և ներդրումների կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
4.    «Պետական գույքի կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
5.    «Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերի կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
6.    «Կառավարչական հաշվառում» առարկայի հարցաշար
7.    «Կառավարչական որոշումների ընդունման տեսություն» առարկայի հարցաշար
8.   «Էլեկտրոնային բիզնես» առարկայի հարցաշար
9.   «Լոգիստիկ համակարգերի կառավարում»  առարկայի հարցաշար  Մարո Մարտիրոսյան
10.   «Լոգիստիկ համակարգերի կառավարում»  առարկայի հարցաշար Մհեր Ղալեչյան
11.    «Ներդրումների վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
12.    «Վարքագծային ֆինանսներ» առարկայի հարցաշար
13.    «Առաջնորդություն» առարկայի հարցաշար
14.   «Տեղեկատվական համակարգեր և տեխնոլոգիաներ»  առարկայի հարցաշար
     

2020-2021 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

 
1.  «Առաջնորդություն» առարկայի հարցաշար
2.  «Արտակարգ իրավիճակների ճգնաժամային կառավարում» առարկայի  հարցաշար
3.  «Հանրային կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
4. «Դրամավարկային քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
5.  «Արտաքին աուդիտ» առարկայի հարցաշար 
6.   «Մակրոտնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
7.  «Իրավական ակտերի մշակման մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար
8.  «Բյուջետային գործընթացի կառավարում» առարկայի հարցաշար
9.   «Կառավարման արդի հիմնախնդիրները»առարկայի հարցաշար (ՀԿ) (ՀՖԿ)(ՊԿՏԻ) կրթական ծրագրերի համար
10.    «Պետական գույքի կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
11.      «Կառավարման արդի հիմնախնդիրները»առարկայի հարցաշար Վ.Հովհաննիսյան
12. «Համայնքների զարգացման ծրագրեր եվ հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
13.  «Կառավարչական հաշվառում» առարկայի հարցաշար
14.  «Կառավարչական որոշումների ընդունման տեսություն (ՀԿ և ՄՌԿ)» առարկայի հարցաշար
15.     «Հանրային քաղաքականության վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
16.   «Հարկաբյուջետային կառավարում» առարկայի հարցաշար (ՀԿ) կրթական ծրագրի համար
17. «Հարկաբյուջետային կառավարում»առարկայի հարցաշար (ՀՖԿ) կրթական ծրագրի համար
18.   «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» առարկայի հարցաշար
19. «Ռազմավարական կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
20.    «Վարչատարածքային միավորների արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի      հարցաշար   
21.     «Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման արդի հիմնախնդիրները » առարկայի հարցաշար
22.    «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» առարկայի հարցաշար
23.     «Պետական գնումների և վերահսկողության մեխանիզմներ» առարկայի հարցաշար Կ.Բրուտյան
24.  «Պետական գնումների և վերահսկողության մեխանիզմներ» առարկայի հարցաշար Վ.Պապիկյան
25.   «Վարչարարության հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
26.   «Հակակոռուպցիոն պետական քաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
27.    «Համայնքային ծառայությունների մատուցման կազմակերպումը և կառավարումը»առարկայի հարցաշար  Մ.Սահակյան
30.   «Ներքին աուդիտ» առարկայի հարցաշար
31.  «Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերի կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
32.  «ֆինանսների կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
 33.   «Աշխատանքային օրենսդրություն» առարկայի հարցաշար
 34.   «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» առարկայի հարցաշար
35.    «Կադրային քաղաքականությունը հանրային կառավարման համակարգում» առարկայի հարցաշար
36.  
37.  
   
 

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի և Լիտվայի «Միկոլաս Ռոմերիս» համալսարանի գործընկերությունը տարիների պատմություն ունի։ Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում…