Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կառավարման հոգեբանություն, լեզուներ եվ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ

2022-2023 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

1. 2022/2023 ուս. տարվա «Գործնական հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
2. 2022/2023 ուս. տարվա «Կառավարման  հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
3.  2022/2023 ուս. տարվա «Ժամանակակից հոգեբանության հիմնահարցերը» առարկայի հարցաշար 
4.  2022/2023 ուս. տարվա «Մասնագիտական  սթրեսի և ինքնակարգավորման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
5. 2022/2023 ուս. տարվա «Մասնագիտական օտար լեզու» առարկայի հարցաշար Թ.Խեչոյան
6. 2022/2023 ուս. տարվա «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և IT հավելվածներ» առարկայի հարցաշար
7.   2022/2023 ուս.տարվա «Կառավարման արդի հիմնախնդիրները » առարկայի հարցաշար
8.    2022/2023 ուս.տարվա «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում » առարկայի հարցաշար
9.    2022/2023 ուս.տարվա «Կառավարման հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
10.    2022/2023 ուս.տարվա «Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր» առարկայի հարցաշար
11  2022/2023 ուս.տարվա «Աշխատանքային գործունեության կազմակերպման իրավական հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
12.    2022/2023 ուս.տարվա «Կոգնիտիվ հոգեթերապիա » առարկայի հարցաշար
13.    2022/2023 ուս.տարվա «Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում և պրակտիկա » առարկայի հարցաշար
14.    2022/2023 ուս.տարվա «Մասնագիտական օտար լեզու» առարկայի հարցաշար (միջանկյալ) Ու. Կոստանյան
15.   2022/2023 ուս.տարվա «Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ և ազդեցությունը» առարկայի հարցաշար
16.   2022/2023 ուս.տարվա «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և էլեկտրոնային կառավարում» առարկայի հարցաշար
 17. 2022/2023 ուս.տարվա «Անձի հիմնախնդիրները ժամանակակից տեսություններում» առարկայի հարցաշար 
 18.  2022/2023 ուս.տարվա «Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդաբանական հիմունքներ» առարկայի հարցաշար 
19  2022/2023 ուս.տարվա «Հոգեբանական էթիկա և էկոլոգիա» առարկայի հարցաշար
 20. 2022/2023 ուս.տարվա «Մասնագիտական օտար լեզու» առարկայի հարցաշար Ն.Դաքեսյան
21 2022/2023 ուս.տարվա «Մասնագիտական օտար լեզու» առարկայի հարցաշար  Լ. Գրիգորյան
22.   2022/2023 ուս. տարվա «Քաղաքական հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
23.   2022/2023 ուս.տարվա «Գեշտալտ թերապիա և խորհրդատվություն» առարկայի հարցաշար
24.  2022/2023 ուս.տարվա «Հոգեախտորոշումը ՄՌԿ պրակտիկայում» առարկայի հարցաշար
25.   2022/2023 ուս.տարվա  «Քոուչինգ տեխնոլոգիաներ» առարկայի հարցաշար
26.    2022/2023 ուս.տարվա  «Էքզիստենցիալ հոգեբանություն և հոգեթերապիա» առարկայի հարցաշար
27.   2022/2023 ուս.տարվա «Խմբավարության և հոգեբանական թրեյնինգներ վարելու հմտություններ» առարկայի հարցաշար
   

2021-2022 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

1. 2021/2022 ուս. տարվա «Անձի հիմնախնդիրները  ժամանակակից տեսություններում» առարկայի հարցաշար
2. 2021/2022 ուս. տարվա «Աշխատանքային մոտիվացիայի զարգացման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
3.  2021/2022 ուս. տարվա «Արդի  հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար (ԳԿՏԿ, ՔԿՔՎ, ՔԺևPR)
4.  2021/2022 ուս. տարվա «Գործարար հաղորդակցման հոգեբանություն և էթիկա» առարկայի հարցաշար
5. 2021/2022 ուս. տարվա «Ժամանակակից հոգեբանության հիմնահարցերը» առարկայի հարցաշար
6. 2021/2022 ուս. տարվա «Իմիջի հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
7. 2021/2022 ուս. տարվա «Անձնակազմի հոգեբանական գնահատում» առարկայի հարցաշար
8. 2021/2022 ուս. տարվա «Քաղաքական հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
9. 2021/2022 ուս. տարվա «Կազմակերպության հանրային կապերի և գովազդի հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
10. 2021/2022 ուս.տարվա «Անձնակազմի հոգեբանական կառավարման» առարկայի հարցաշար
11. 2021/2022 ուս. տարվա«Կառավարման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար(ՊԿՏԻ, ՀՖԿ,ՀԿ)
12. 2021/2022 ուս. տարվա «Անձի ստեղծարարության զարգացումը մասնագիտական գործունեության մեջ» առարկայի հարցաշար
13. 2021/2022 ուս. տարվա «Կոնֆլիկտների կառավարման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
14.  2021/2022 ուս. տարվա «Հոգեբանական ինքնակարգավորման մեթոդներ» առարկայի հարցաշար
15.  2021/2022 ուս. տարվա «Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդաբանական հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
16. 2021/2022 ուս. տարվա «Մաթեմատիկական մեթոդների օգտագործումը հոգեբանության մեջ» առարկայի հարցաշար
17. 2021/2022 ուս. տարվա «Մասնագիտական գործունեության հոգեֆիզիոլոգիական հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
18. 2021/2022 ուս. տարվա «Մասնագիտական զարգացման հոգեբանություն և կարիերայի կառավարում» առարկայի հարցաշար
19. 2021/2022 ուս. տարվա «Անձնակազմի ընտրության և համալրման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
20.  2021/2022 ուս. տարվա «Կառավարման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
21.  2021/2022 ուս. տարվա «Կորպորատիվ մշակութ, թիմակազմավորում» առարկայի հարցաշար
22.  2021/2022 ուս. տարվա «Կիրառական սոցիալական հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
23. 2021/2022 ուս. տարվա «Քաղաքական գործունեության հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
24. 2021/2022 ուս. տարվա «Միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
25.  2021/2022 ուս. տարվա «Իրավաբանական հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
26.  2021/2022 ուս.տարվա «Աշխատանքային գործունեության կազմակերպման իրավական հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
27.  2021/2022 ուս.տարվա «Վաճառքների կառավարում» առարկայի հարցաշար
28.  2021/2022 ուս.տարվա «Աշխատանքային մոտիվացիա և աշխատավարձի քաղաքականություն» առարկայի         հարցաշար
     

 

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի և Լիտվայի «Միկոլաս Ռոմերիս» համալսարանի գործընկերությունը տարիների պատմություն ունի։ Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում…