Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Իրավագիտություն

 

2022-2023 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր 

1. 2022/2023 ուս. տարվա «Աշխատանքային իրավունքի արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
2. 2022/2023 ուս. տարվա «Գործարարական իրավունք» առարկայի հարցաշար
3. 2022/2023 ուս. տարվա «Եվրոպական իրավունք» առարկայի հարցաշար
4. 2022/2023 ուս. տարվա «Համեմատական սահմանադրական իրավունք» առարկայի հարցաշար
5. 2022/2023 ուս. տարվա «Մարդու իրավունքների հիմնահարցեր» առարկայի հարցաշար
6.  2022/2023 ուս. տարվա «Միջազգային հանրային իրավունք» առարկայի հարցաշար
7.  2022/2023 ուս.տարվա «Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունք» առարկայի հարցաշար
8. 2022/2023 ուս. տարվա «Պետական շահերի պաշտպանությունը քրեական դատավարություններում» առարկայի հարցաշար
9.  2022/2023 ուս. տարվա «Պետական շահերի պաշտպանությունը քաղաքացիական դատավարություններում» առարկայի հարցաշար
10. 2022/2023 ուս. տարվա «Պառլամենտական իրավունք» առարկայի հարցաշար
11. 2022/2023 ուս. տարվա «Պետության և իրավունքի տեսություն» առարկայի հարցաշար
12.  2022/2023 ուս. տարվա «Հանրային ծառայության համակարգը ՀՀ-ում» առարկայի հարցաշար
13. 2022/2023 ուս. տարվա «Իրավական ակտերի մշակման մեթոդաբանության» առարկայի հարցաշար
14. 2022/2023 ուս. տարվա «Իրավաստեղծ գործունեություն և իրավաբանական տեխնիկա» առարկայի հարցաշար
15. 2022/2023 ուս. տարվա «Վարչական վարույթ և դատավարություն» առարկայի հարցաշար
16.  2022/2023 ուս. տարվա «Քաղաքացիական իրավունքի արդի հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
17. 2022/2023 ուս. տարվա «Տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման սահմանադրաիրավական հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
18. 2022/2023 ուս. տարվա  «Վարչական պատասխանատվության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» առարկայի հարցաշար 
19. 2022/2023 ուս. տարվա «Կադրային գործավարության իրավական ապահովում» առարկայի հարցաշար
20  
   

2021-2022 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր (2-րդ կուրսի մագիստրանտների համար)

1. 2021/2022 ուս. տարվա «Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության իրավունք» առարկայի հարցաշար
2. 2021/2022 ուս. տարվա «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը» առարկայի հարցաշար
3. 2021/2022 ուս. տարվա «Գործարարական իրավունք» առարկայի հարցաշար
4. 2021/2022 ուս. տարվա «Եվրոպական իրավունք» առարկայի հարցաշար
5. 2021/2022 ուս. տարվա «Ընտրությունների կազմակերպման սահմանադրաիրավական հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
6. 2021/2022 ուս. տարվա «Համեմատական սահմանադրական իրավունք» առարկայի հարցաշար
7. 2021/2022 ուս. տարվա «Մարդու իրավունքների հիմնահարցեր» առարկայի հարցաշար
8. 2021/2022 ուս. տարվա «Միջազգային հանրային իրավունք» առարկայի հարցաշար
9.  2021/2022 ուս.տարվա «Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունք» առարկայի հարցաշար
10. 2021/2022 ուս. տարվա «Պետական շահերի պաշտպանությունը քրեական դատավարություններում» առարկայի հարցաշար
11. 2021/2022 ուս. տարվա «Պետական շահերի պաշտպանությունը քաղաքացիական դատավարություններում» առարկայի հարցաշար
12. 2021/2022 ուս. տարվա «Պառլամենտական իրավունք» առարկայի հարցաշար
13. 2021/2022 ուս. տարվա «Պետության և իրավունքի տեսություն» առարկայի հարցաշար
14. 2021/2022 ուս. տարվա «Հռետորական արվեստ» առարկայի հարցաշար
15. 2021/2022 ուս. տարվա «Վարչական վարույթ և դատավարություն» առարկայի հարցաշար
16.  2021/2022 ուս. տարվա «Քաղաքացիական իրավունքի արդի հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
17. 2021/2022 ուս. տարվա «Տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման սահմանադրաիրավական հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
18. 2021/2022 ուս. տարվա «Իրավաստեղծ գործունեություն և իրավաբանական տեխնիկա» առարկայի հարցաշար
19. 2021/2022 ուս․ տարվա «Բանկային իրավունք» առարկայի հարցաշար
20.   2021/2022 ուս. տարվա «Հարկային իրավունքի ժամանակակից հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
21.  2021/2022 ուս. տարվա  «Վարչական պատասխանատվության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» առարկայի հարցաշար 
22.  2021/2022 ուս. տարվա «Հանրային ծառայության համակարգը ՀՀ-ում» առարկայի հարցաշար
23.  2021/2022 ուս. տարվա «Վարչարարության հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
24.  2021/2022 ուս. տարվա «Ֆինանսական իրավունք» առարկայի հարցաշար
25. 2021/2022 ուս.տարվա «Աշխատանքային իրավունքի արդի հիմնախնդիրները»  առարկայի հարցաշար
26. 2021/2022 ուս. տարվա «Բիզնես իրավական միջավայր» առարկայի հարցաշար
27. 2021/2022 ուս. տարվա «Իրավական ակտերի մշակման մեթոդաբանության» առարկայի հարցաշար
28. 2021/2022 ուս. տարվա «Կադրային գործավարության իրավական ապահովում» առարկայի հարցաշար
29.  
30.  
     

2020-2021 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

1. 2020/2021 ուս. տարվա «Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության իրավունք» առարկայի հարցաշար
2. 2020/2021 ուս. տարվա «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը» առարկայի հարցաշար
3. 2020/2021 ուս. տարվա «Գործարարական իրավունք» առարկայի հարցաշար
4. 2020/2021 ուս. տարվա «Եվրոպական իրավունք» առարկայի հարցաշար
5. 2020/2021 ուս. տարվա «Ընտրությունների կազմակերպման սահմանադրաիրավական հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
6. 2020/2021 ուս. տարվա «Համեմատական սահմանադրական իրավունք» առարկայի հարցաշար
7. 2020/2021 ուս. տարվա «Մարդու իրավունքների հիմնահարցեր» առարկայի հարցաշար
8. 2020/2021 ուս. տարվա «Միջազգային հանրային իրավունք» առարկայի հարցաշար
9.  2020/2021 ուս.տարվա «Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունք» առարկայի հարցաշար
10. 2020/2021 ուս. տարվա «Պետական շահերի պաշտպանությունը քրեական դատավարություններում» առարկայի հարցաշար
11. 2020/2021 ուս. տարվա «Պետական շահերի պաշտպանությունը քաղաքացիական դատավարություններում» առարկայի հարցաշար
12. 2020/2021 ուս. տարվա «Պառլամենտական իրավունք» առարկայի հարցաշար
13. 2020/2021 ուս. տարվա «Պետության և իրավունքի տեսություն» առարկայի հարցաշար
14. 2020/2021 ուս. տարվա «Հռետորական արվեստ» առարկայի հարցաշար
15. 2020/2021 ուս. տարվա «Վարչական վարույթ և դատավարություն» առարկայի հարցաշար
16.  2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքացիական իրավունքի արդի հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
17. 2020/2021 ուս. տարվա «Տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման սահմանադրաիրավական հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
18. 2020/2021 ուս. տարվա «Իրավաստեղծ գործունեություն և իրավաբանական տեխնիկա» առարկայի հարցաշար
19. 2020/2021 ուս․ տարվա «Բանկային իրավունք» առարկայի հարցաշար
20.   2020/2021 ուս. տարվա «Հարկային իրավունքի ժամանակակից հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
21.  2020/2021 ուս. տարվա  «Վարչական պատասխանատվության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» առարկայի հարցաշար 
22.  2020/2021 ուս. տարվա «Հանրային ծառայության համակարգը ՀՀ-ում» առարկայի հարցաշար
23.  2020/2021 ուս. տարվա «Վարչարարության հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
24.  2020/2021 ուս. տարվա «Ֆինանսական իրավունք» առարկայի հարցաշար
25.  

 

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի և Լիտվայի «Միկոլաս Ռոմերիս» համալսարանի գործընկերությունը տարիների պատմություն ունի։ Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում…