Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Քաղաքական կառավարում եվ հանրային քաղաքականություն

 

2022-2023 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

1. 2022/2023 ուս.տարվա «Քաղաքականության տեսություն» առարկայի  հարցաշար
2. 2022/2023 ուս. տարվա «Էթնոքաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
3. 2022/2023 ուս.տարվա «Քաղաքական գործընթացների մոդելավորում» առարկայի  հարցաշար
4.  2022/2023 ուս. տարվա «Քաղաքական անթրոպոլոգիա» առարկայի հարցաշար
5.  
6.  
 

2021-2022 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

1.  2021/2022 ուս.տարվա  «Քաղաքական էլիտաներ և լիդերություն» առարկայի հարցաշար
2.  2021/2022 ուս.տարվա  «Քաղաքական հաղորդակցություններ և GR-կապեր» առարկայի հարցաշար
3.  2021/2022 ուս. տարվա «Կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր» առարկայի հարցաշար
4.  2021/2022 ուս.տարվա «Քաղաքական վերլուծություններ և կանխատեսումներ» առարկայի հարցաշար
5.  
6.  
   

2020-2021 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

1.  2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքական գործընթացներ և ինստիտուտներ» առարկայի հարցաշար   
2. 2020/2021 ուս. տարվա «Էթնոքաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
3.  2020/2021 ուս. տարվա «Կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր» առարկայի հարցաշար
4.  2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքական մարքեթինգ և մեդիա» առարկայի հարցաշար
5.  2020/2021 ուս. տարվա «Ազգային անվտանգություն» առարկայի հարցաշար
6. 2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքական անթրոպոլոգիա» առարկայի հարցաշար
7.  2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքական գլոբալացում» առարկայի հարցաշար
8. 2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքական բանակցություններ և PR տեխնոլոգիաներ» առարկայի հարցաշար
9. 2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքական գործընթացների մոդելավորում» առարկայի հարցաշար
10.  2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքական հերմենևտիկա (տեքստագիտություն)» առարկայի հարցաշար
11.  2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքական վերլուծություններ և կանխատեսումներ » առարկայի հարցաշար
12. 2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքատնտեսություն» առարկայի հարցաշար
13. 2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքական լիդերություն» առարկայի հարցաշար
14.  2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքական հաղորդակցություններ և GR-կապեր» առարկայի հարցաշար
15. 2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքականության տեսություն» առարկայի հարցաշար
16. 2020/2021 ուս.տարվա «Թուրքերեն լեզու» առարկայի հարցաշար
17.  2020/2021 ուս.տարվա «Ուժի դրսևորման գործառույթները միջազգային քաղաքականության և անվտանգության համատեքստում» առարկայի հարցաշար
18. 2020/2021 ուս.տարվա «Տարածաշրջանային զարգացումները և ՀՀ արտաքին քաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
19.  2020/ 2021  ուսումնական տարի«Թուրքիայի ներքին և արտաքին քաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
20. 2020/ 2021  ուսումնական տարի«Իրանի Իսլամական Հանրապետություն և Մեծ Մերձավոր Արևելք» առարկայի հարցաշար
21.  2020-2021 ուսումնական տարվա «Աշխարհաքաղաքական հիմնախնդիրները տեղեկատվական դարաշրջանում» առարկայի հարցաշար
22. 2020-2021 ուսումնական տարվա «Գիտության տեսություն և գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման մեթոդոլոգիա» առարկայի հարցաշար
23.  2020-2021 ուսումնական տարվա «Մեծ Մերձավոր Արևելքը արդի լրահոսում. իրավիճակային վերլուծություն» առարկայի  հարցաշար 
24.  
25.  
26  

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի և Լիտվայի «Միկոլաս Ռոմերիս» համալսարանի գործընկերությունը տարիների պատմություն ունի։ Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում…